Stadnamn: Tatarilderåsa


Oppskr
Tatarilderåsa
Innsamlingsnr
206
Normform
Tatarilderåsa
Altform
Tatarhilderåsa
OppsForm
Fonskr
ta:ta'riLe,rå:sa
Altutt
Merknad
Rås.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
12
GardsNamn
Bolstad
BruksNr
2,5
Ymse
Kartnummer
AW09254
Kartnamn
Glomsdalen
Rute
H4
Tilv
o 1010 l2
BandsNr
1396
Informant
Emil Bolstad, William Bolstad
Oppskrivar
Hilde Lødøen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Tatarild
LeddaHov
rås
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
a
MGardNok
1449012
Lydfil
Notat
Normering av førsteleddet er usikker. Kan vere "Tatar-Hilde"
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle