Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
30
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Gamle slåtteteigar mellom Snøkolla og Breivikklubben. Oppigard, bnr.40.8 hadde ei bestegrav/bastegrav her.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
140
GardsNamn
Lote
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AN09052
Kartnamn
Lotestranda
Rute
B1 - D1
Tilv
o884 l3
BandsNr
1801
Informant
Knut Lothe
Oppskrivar
Solbjørg Ulvestad
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
-ene
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle