Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
300
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
''brenao
Altutt
Merknad
Vantar opplysningar for koding
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1420
Kommune
Sogndal
GardsNr
73
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AV07552
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o326 l2
BandsNr
1254
Informant
Johannes Haugen
Oppskrivar
Steinar Hagen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1420073
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle