Stadnamn: Breivika


Oppskr
Innsamlingsnr
190
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brai:vi:Ka
Altutt
Merknad
Namnet på garden
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1416
Kommune
Høyanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AL07453
Kartnamn
Rute
Tilv
o.177 l.2
BandsNr
1486
Informant
Anders Brendsdal
Oppskrivar
Andreas Norevik
Prep
Kas
'
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1416000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle