Stadnamn: Breiskori


Oppskr
Braiskåri
Innsamlingsnr
36
Normform
Breiskori
Altform
OppsForm
Fonskr
'brai:skå:ri
Altutt
Merknad
Ei flate oppå eit berg.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1426
Kommune
Luster
GardsNr
13
GardsNamn
Fortun
BruksNr
9
Ymse
Kartnummer
BH08151
Kartnamn
Rute
C2
Tilv
o481 l3
BandsNr
1051
Informant
Arnstein Gjerde
Oppskrivar
Jonny Gjerde
Prep
opp i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
skor
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
i
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle