Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
47
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Brei vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
95
GardsNamn
Stavøy
BruksNr
Felles
Ymse
Kartnummer
AF08353
Kartnamn
Storøy
Rute
D1
Tilv
o11 l5
BandsNr
1933
Informant
Sverre Gjelsvik, Arnfinn og Svein Hammerseth
Oppskrivar
Anne Grete K. Hammerseth
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401095
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle