Stadnamn: Breisnesguten


Oppskr
Breisnesguten
Innsamlingsnr
1860
Normform
Breisnesguten
Altform
OppsForm
Fonskr
'brai:snesgu:t*n
Altutt
Merknad
Flate - står ei hytte her
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
51
GardsNamn
Undredal
BruksNr
Ymse
Kartnummer
1416-IV
Kartnamn
Høgfjellet - Aurland
Rute
E9
Tilv
o379 l1
BandsNr
1523-1530
Informant
Øyvind Hjellum
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breisnes
LeddaHov
gut
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
1421051
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle