Stadnamn: Likhella


Oppskr
Innsamlingsnr
104
Normform
Likhella
Altform
OppsForm
Fonskr
''li:khædla
Altutt
Merknad
Person drept i Breiskor av steinsprang. Liktransporten kvilte her.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
BF07354
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o416 l1
BandsNr
0
Informant
Ola Th. Hunderi
Oppskrivar
J. H.
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1422000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle