Stadnamn: Brennakjelda


Oppskr
Brennakjeldao
Innsamlingsnr
238
Normform
Brennakjelda
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenaKeldao
Altutt
Merknad
Kjelde
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
15
GardsNamn
Åse
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AS07152
Kartnamn
Åse
Rute
e3-4
Tilv
o209 l1
BandsNr
1843
Informant
Sverre Aase
Oppskrivar
Ingunn Helgås
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brenn
LeddaHov
kjeld
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
a
BundenArt
a
MGardNok
1417015
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle