Stadnamn: Brenna


Oppskr
Brenna
Innsamlingsnr
160
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
"brenao
Altutt
Merknad
Mark
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
64
GardsNamn
Næse
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AQ07154
Kartnamn
Arnafjord
Rute
d5
Tilv
o204 l4
BandsNr
1170
Informant
Mons Nese
Oppskrivar
Astrid Nese
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Brenn
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1417064
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle