Stadnamn: Breivika


Oppskr
Innsamlingsnr
27
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Breivikja
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Stor vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
24
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AF07752
Kartnamn
Hellevik
Rute
C4
Tilv
o.577 l.5
BandsNr
1228
Informant
Hans Lone
Oppskrivar
Randi Brendehaug
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik-a
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429024
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle