Stadnamn: Likberget


Oppskr
Likberget
Innsamlingsnr
56
Normform
Likberget
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kbærje
Altutt
Merknad
Berg. Båtforlis. Barkskipet Christiania på veg frå Riga med spesialtønner om bord kom ut for ein overraskande storm. To mann som var fastsurra i riggen, var døde og var lagde på land her. Kona til skipperen og ein baby vart skola over bord. Mastra på båten såg dei over land i Hjønnevåg
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1412
Kommune
Solund
GardsNr
6
GardsNamn
Nordre Gjønnøyvåg
BruksNr
Felles
Ymse
Kartnummer
AB07253
Kartnamn
Slumpen
Rute
D5
Tilv
o85 l5
BandsNr
1520
Informant
Johan Hjønnevåg
Oppskrivar
Judith Kalgraff
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
berg
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
1412006
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle