Stadnamn: Breisnesskori


Oppskr
Breisnesskori
Innsamlingsnr
1068
Normform
Breisnesskori
Altform
OppsForm
Fonskr
'braisnesskå:ri
Altutt
Merknad
Skogskor
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
27
GardsNamn
Stondalen
BruksNr
Ymse
Kartnummer
1416-IV
Kartnamn
Høgfjellet - Aurland
Rute
K12
Tilv
o379 l1
BandsNr
1523-1530
Informant
Knut Stundal
Oppskrivar
Harald Skjerdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breisnes
LeddaHov
skor
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
i
MGardNok
1421027
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle