Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
101
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Brenno
Fonskr
/"breNo/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1563
Kommune
Sunndal
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
BN11153
Kartnamn
JORDAL
Rute
f1
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Informant
--
Oppskrivar
Jordal, John Bjarne
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle