Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
265
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Brennå
Fonskr
/"brEN:å/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1543
Kommune
Nesset
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
BL11254
Kartnamn
ØYAN
Rute
c5
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Informant
--
Oppskrivar
Aasen, Harald
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle