Stadnamn: Dragotene


Oppskr
Innsamlingsnr
72
Normform
Dragotene
Altform
OppsForm
Dragotene
Fonskr
'dra:gå:tene
Altutt
Merknad
Det går ein veg her. Fin køyreveg gjennom Dragotene, vanskeleg å køyre ovafor. Truleg drog ein veden fram hit
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
34
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Holmedal
Kartnummer
AG07851
Kartnamn
Sølvsteinfjell
Rute
B5
Tilv
o.582 l.3
BandsNr
1868
Informant
Arne Aasnes
Oppskrivar
Jofrid Holter
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Dra
LeddaHov
got*ene
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429034
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle