Stadnamn: Goteskaret


Oppskr
Innsamlingsnr
56
Normform
Goteskaret
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:teska:re
Altutt
Merknad
Bakke mot vest ned fr} tunet p} T|njum.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
16
GardsNamn
BruksNr
7
Ymse
Kartnummer
BF07254
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o415 l5
BandsNr
0
Informant
Hans A. Tønjum
Oppskrivar
Hans A. Tønjum
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1422016
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle