Stadnamn: Dragotebakken


Oppskr
Innsamlingsnr
240
Normform
Dragotebakken
Altform
OppsForm
Dragåtebakkjin
Fonskr
'dra:gåtebaKin
Altutt
Merknad
Bratt bakke. Drog høyet ned her
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
41
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AH07853
Kartnamn
Igeltjørna
Rute
A2
Tilv
o.572 l.2
BandsNr
1283
Informant
Magne Vindheim
Oppskrivar
Randi Brendehaug
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Dra-got*e
LeddaHov
bakk*en
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429041
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle