Stadnamn: Breivika


Oppskr
Innsamlingsnr
8
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Ei stor vik.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1438
Kommune
Bremanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AD08953
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o774 l2
BandsNr
1579
Informant
Lars Nesje
Oppskrivar
Berit Randi Gulestøl
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Vik,bukt,våg
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1438000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle