Stadnamn: Tatarstyaren


Oppskr
Innsamlingsnr
81
Normform
Tatarstyaren
Altform
OppsForm
Fonskr
'ta:tarstyaren
Altutt
Merknad
Taterar brukte stoppe her.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1444
Kommune
Hornindal
GardsNr
212
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AR09254
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o921 l3
BandsNr
1110
Informant
Kjell Aasebøstøl
Oppskrivar
Jan Ytrehorn
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1444212
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle