Stadnamn: Avgotekleiva


Oppskr
Innsamlingsnr
60
Normform
Avgotekleiva
Altform
OppsForm
Fonskr
av'gå:te,klæi:va
Altutt
Merknad
Skråhalt berg (veg)
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1433
Kommune
Naustdal
GardsNr
134
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AM08351
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 s731 l2
BandsNr
1339
Informant
Audun Birkeland
Oppskrivar
Tone K. Hjelle
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1433134
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle