Stadnamn: Bugotehågen


Oppskr
Bugåtehåjen
Innsamlingsnr
266
Normform
Bugotehågen
Altform
OppsForm
Fonskr
'bu:gåtehå:jen
Altutt
Merknad
Haug
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1412
Kommune
Solund
GardsNr
39
GardsNamn
Eidet
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AD07353
Kartnamn
Nessa
Rute
F3
Tilv
o98 l2
BandsNr
1826
Informant
Bjarne Eide
Oppskrivar
A.G. Furrevik
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Bugot
LeddaHov
håg
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
1412039
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle