Stadnamn: Belivet


Oppskr
Belivet
Innsamlingsnr
317
Normform
Belivet
Altform
OppsForm
Fonskr
be'li:ve
Altutt
Merknad
Lita flate attmed køyringevegen til Lotsberg. "Det var ein fin kvile- og lyarplass. Namnet kjem av det franske namnet Bellevue, som tyder "fagert utsyn". Lotsarane berga namnet, men vende noko på uttalen. I det 1600-hundreåret kalla offiserane og andre høgfine embetsmenn denne "logne" flata med sitt storfagre utsyn Bellevue. Her hadde dei samlingsstaden sin. Det var eit slag kulturelt paradis åt dei her ute på tjukke bondelandet." (Anders A Lothe: "Soga om Lote").
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1443
Kommune
Eid
GardsNr
140
GardsNamn
Lote
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AO09051
Kartnamn
Lote
Rute
D3
Tilv
o890 l1
BandsNr
2046
Informant
Anders P Lote, + "Soga om Lote" 1958
Oppskrivar
Solbjørg Ulvestad
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Belivet
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Sjå merknad. Bygdauttalen av "Bellevue"
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle