Stadnamn: Breivika


Oppskr
Innsamlingsnr
68
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik ved sjøen.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1438
Kommune
Bremanger
GardsNr
75
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AE08952
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o782 l1
BandsNr
1711
Informant
Hjørdis Haukenes
Oppskrivar
Berit Randi Gulestøl
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Vik,bukt,våg
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1438075
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle