Stadnamn: Likvadet


Oppskr
Likvade
Innsamlingsnr
157
Normform
Likvadet
Altform
OppsForm
Fonskr
li:k'va:de
Altutt
Merknad
Vad over elva. Her gjekk kdei over med kistene frå Bruland til kyrkja
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
160
GardsNamn
Bruland
BruksNr
5
Ymse
Kartnummer
AR08954
Kartnamn
Utvik
Rute
F3
Tilv
o1002 l2
BandsNr
5 = 1056
Informant
Kristen R. Verlo/Olav T. Bruland
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
vad
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
1449160
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle