Stadnamn: Breivika


Oppskr
Innsamlingsnr
72
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Breivikja
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Brei sandvik, badeplass
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1429
Kommune
Fjaler
GardsNr
105
GardsNamn
BruksNr
4
Ymse
Kartnummer
AH07751
Kartnamn
Rennestraumen
Rute
D6
Tilv
o.571 l.5
BandsNr
1229
Informant
Tor Rennestraum
Oppskrivar
Randi Brendehaug
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik-a
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1429105
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle