Stadnamn: Breivika


Oppskr
Innsamlingsnr
96
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik. Kalla slik både på sjø og land.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1438
Kommune
Bremanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AL09054
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o780 l3
BandsNr
1703
Informant
Ragnar Isane
Oppskrivar
Berit Randi Gulestøl
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Vik,bukt,våg
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1438000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle