Stadnamn: Frangoteigen


Oppskr
Innsamlingsnr
36
Normform
Frangoteigen
Altform
OppsForm
Fraugoteijen
Fonskr
'frangotai:jen
Altutt
Merknad
Fjell og skogateig. <Usikker normering. Uklare opplysningar, koda som 'ymse> <funksjonar'>
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
5
GardsNamn
BruksNr
5
Ymse
Undredal/Vangen
Kartnummer
AX06951
Kartnamn
Tubba
Rute
E4
Tilv
o368 l3
BandsNr
1200
Informant
Sigurd Nedberge
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle