Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
102
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
4
GardsNamn
Barekstad
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AD08653
Kartnamn
Barekstadlandet
Rute
C5
Tilv
o4 l6
BandsNr
1928
Informant
Martin Domben
Oppskrivar
F. Urdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401004
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle