Stadnamn: Likledet


Oppskr
Liklede
Innsamlingsnr
564
Normform
Likledet
Altform
OppsForm
Fonskr
li:k'le:de
Altutt
Merknad
Led ved Remeelva der ein gjekk igjennom under gravferd på Reme og Drageset.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
122,123
GardsNamn
Hilde, Reme
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AS09054
Kartnamn
Innvik
Rute
E3
Tilv
o 1006 l 1
BandsNr
1140
Informant
Lauritz, Bjarne og Erling Hilde
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
led
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle