Stadnamn: Brennaførskviløa


Oppskr
Brenjaførskviløa
Innsamlingsnr
175
Normform
Brennaførskviløa
Altform
OppsForm
Fonskr
"bræNaførskvilø:a
Altutt
Merknad
Tuft
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
26
GardsNamn
Bolset
BruksNr
7
Ymse
Kartnummer
AR08452
Kartnamn
Klakegg
Rute
H6
Tilv
o666 l1
BandsNr
1706/1707
Informant
Anders T. Bolset
Oppskrivar
Lars Fjell
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brennaførskvi
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1431026
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle