Stadnamn: Brennaførskvihammaren


Oppskr
Brenjaførskvihamaren
Innsamlingsnr
176
Normform
Brennaførskvihammaren
Altform
OppsForm
Fonskr
"bræNaførskvihamar'n
Altutt
Merknad
Hammar
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1431
Kommune
Jølster
GardsNr
26
GardsNamn
Bolset
BruksNr
7
Ymse
Kartnummer
AR08452
Kartnamn
Klakegg
Rute
H6
Tilv
o666 l1
BandsNr
1706/1707
Informant
Anders T. Bolset
Oppskrivar
Lars Fjell
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brennaførskvi
LeddaHov
hammar
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
1431026
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle