Stadnamn: Breisnesskreda


Oppskr
Innsamlingsnr
8
Normform
Breisnesskreda
Altform
OppsForm
Breisnesskreao
Fonskr
'brai:snesskrI:ao
Altutt
Merknad
Grov, snøskrede.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
57
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Undredal
Kartnummer
AW07153
Kartnamn
Breisnes
Rute
G1
Tilv
o369 l2
BandsNr
1257
Informant
Håkon R. Underdal
Oppskrivar
Torbjørn Skaim
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle