Stadnamn: Likhola


Oppskr
Innsamlingsnr
253
Normform
Likhola
Altform
OppsForm
Fonskr
'li:khå:la
Altutt
Merknad
Vert og kalla Røytehola. Her brende dei likhalmen og kasta rusk nedi.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1438
Kommune
Bremanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AG09051
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o779 l5
BandsNr
1701
Informant
Auealie Kristine Halse.
Oppskrivar
Berit Randi Gulestøl
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1438000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle