Stadnamn: Korea


Oppskr
Koria
Innsamlingsnr
493
Normform
Korea
Altform
OppsForm
Fonskr
kU'rI:a
Altutt
Merknad
Utnamn alm. brukt. Byggjefeltet det fyrste i bygda. Store stridar nett som i Korea på same tid.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1419
Kommune
Leikanger
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
G.nr og br.nr. ?
Kartnummer
AU07451
Kartnamn
Leikanger
Rute
F1
Tilv
A300 o281 l1
BandsNr
1018, 1019
Informant
Rosenlund Rolf
Oppskrivar
Husabø Turid G.
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1419000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle