Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
326
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
''bræNa
Altutt
Merknad
Ein plass på bøen der graset blir brent.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1433
Kommune
Naustdal
GardsNr
91
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AK08151
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o732 l3
BandsNr
1557
Informant
Jakob Slettehaug
Oppskrivar
Bjørg Nesb|
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1433091
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle