Stadnamn: Brenna


Oppskr
Innsamlingsnr
479
Normform
Brenna
Altform
OppsForm
Fonskr
''brenao
Altutt
Merknad
Åker, flat, turkar lett opp (svei/brende av).
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1417
Kommune
Vik
GardsNr
140
GardsNamn
Bøtun
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AV07253
Kartnamn
Fresvik
Rute
g3
Tilv
A300 o291 l1
BandsNr
1462
Informant
Hans P. Bøthun
Oppskrivar
Randi Melvær
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1417140
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle