Stadnamn: Alden


Oppskr
Ald'n
Innsamlingsnr
42
Normform
Alden
Altform
OppsForm
Fonskr
"ald*n
Altutt
Merknad
Øya
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
59
GardsNamn
Alden
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AC07853
Kartnamn
Alden
Rute
d2
Tilv
o538 l2
BandsNr
1337
Informant
Fredrik Alden
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Ald
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle