Stadnamn: Goterustane


Oppskr
Innsamlingsnr
290
Normform
Goterustane
Altform
OppsForm
Fonskr
''gå:terustad*n
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1422
Kommune
Lærdal
GardsNr
0
GardsNamn
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
BH07151
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o412 l2
BandsNr
1562
Informant
Anna HIller
Oppskrivar
Anna Hiller
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1422000
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle