Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivika
Innsamlingsnr
4
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
Avrunda vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
43
GardsNamn
Valvika
BruksNr
5
Ymse
Kartnummer
AD08354
Kartnamn
Åsneset
Rute
B4
Tilv
o18 l1
BandsNr
1967
Informant
Leif Jeppesen
Oppskrivar
Anne Marie Strømsøy
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
1401043
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle