Stadnamn: Likledet


Oppskr
Liklede
Innsamlingsnr
163
Normform
Likledet
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kle:de
Altutt
Merknad
Led, grind, på vegen frå Drageset til kyrkja.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
125
GardsNamn
Taraldset
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AS09054
Kartnamn
Innvik
Rute
E5
Tilv
o 1006 l 1
BandsNr
1138
Informant
Magnus Taraldset
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Lik
LeddaHov
led
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
et
MGardNok
1449125
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle