Stadnamn: Breivika


Oppskr
Breivikja
Innsamlingsnr
3
Normform
Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'bræi:vi:Ka
Altutt
Merknad
Brei og vêrhard vik
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
56
GardsNamn
Herland
BruksNr
6
Ymse
Kartnummer
AD07851
Kartnamn
Herland
Rute
c1-2
Tilv
o538 l2
BandsNr
1288
Informant
Herlandsbøndene
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
i
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Brei
LeddaHov
vik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle