Stadnamn: Aralden


Oppskr
Aralden
Innsamlingsnr
1
Normform
Aralden
Altform
OppsForm
Fonskr
"a:rald*n
Altutt
Merknad
Øy
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1428
Kommune
Askvoll
GardsNr
71
GardsNamn
Aralden
BruksNr
0
Ymse
Kartnummer
AD07753
Kartnamn
Aralden
Rute
b4
Tilv
o521 l4
BandsNr
5
Informant
Olaf Aralden
Oppskrivar
Helga Einen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
Arald
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle