Stadnamn: Breiskori


Oppskr
Innsamlingsnr
119
Normform
Breiskori
Altform
OppsForm
Buskori
Fonskr
'brai:skå:ri
Altutt
Merknad
Bergaskorar. Slik på bandet; men visstnok oppskrive i lista: /'bu:skå:ri/ = Buskori?
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1421
Kommune
Aurland
GardsNr
5
GardsNamn
BruksNr
1
Ymse
Vangen
Kartnummer
AX06852
Kartnamn
Aurlandsvangen
Rute
C3
Tilv
o368 l1
BandsNr
1199
Informant
Erling Hagen
Oppskrivar
Jon Skjerdal
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Breiskori
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle