Stadnamn: Likhella


Oppskr
Innsamlingsnr
204
Normform
Likhella
Altform
OppsForm
Fonskr
''li:k,hæla
Altutt
Merknad
Flatt berg der ein tok likkistene opp frå båtane.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1433
Kommune
Naustdal
GardsNr
29
GardsNamn
BruksNr
2
Ymse
Kartnummer
AH08254
Kartnamn
Rute
Tilv
A300 o728 l3
BandsNr
1202
Informant
Johannes Thingnes
Oppskrivar
Bjørg Nesb|
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
1433029
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle