Stadnamn: Moloen i Breivika


Oppskr
Moloen i breivika
Innsamlingsnr
53
Normform
Moloen i Breivika
Altform
OppsForm
Fonskr
'mo:loen i: "brei:vi:Ka
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1401
Kommune
Flora
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AE08451
Kartnamn
Nordnes
Rute
e-f6
Tilv
o15 l5
BandsNr
1961
Informant
Arild Melvær
Oppskrivar
Anne Marie Strømsøy
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Moloen
LeddaHov
i Breivik
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
a
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle