Stadnamn: Likledhogen


Oppskr
Likledhøjen
Innsamlingsnr
373
Normform
Likledhogen
Altform
OppsForm
Fonskr
"li:kle:d,hO:jen
Altutt
Merknad
Liten, rund haug.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
124
GardsNamn
Drageset
BruksNr
3
Ymse
Kartnummer
AS09054
Kartnamn
Innvik
Rute
E5
Tilv
o 1006 l 1
BandsNr
1138
Informant
Olaf P Drageset
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Likled
LeddaHov
hog
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
en
MGardNok
1449124
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle