Stadnamn: Gotesteinen


Oppskr
Gåtesteinen
Innsamlingsnr
100
Normform
Gotesteinen
Altform
OppsForm
Fonskr
"gå:testei:nen
Altutt
Merknad
Stor stein på eit hødgedrag, grasvoll
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1412
Kommune
Solund
GardsNr
47
GardsNamn
Kråkåsen
BruksNr
1
Ymse
Kartnummer
AD07252
Kartnamn
Kråkevåg
Rute
E2
Tilv
o94 l5
BandsNr
1823
Informant
Johannes Kråkås
Oppskrivar
Johannes Kråkås
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
stein
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
en
MGardNok
1412047
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle