Stadnamn: Myra


Oppskr
Innsamlingsnr
109
Normform
Myra
Altform
OppsForm
Myra
Fonskr
/'my:ra/
Altutt
Merknad
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1546
Kommune
Sandøy
GardsNr
GardsNamn
BruksNr
Ymse
Kartnummer
AR11151
Kartnamn
Huse
Rute
E2
Tilv
MRDH, Volda
BandsNr
Informant
Harnes, Lars f.1926
Oppskrivar
Huse, Anne 1989
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
LeddaHov
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
BundenArt
MGardNok
Lydfil
Notat
Fylke
Møre og Romsdal

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle