Stadnamn: Goteskaret


Oppskr
Goteskare
Innsamlingsnr
65
Normform
Goteskaret
Altform
OppsForm
Fonskr
gO:te'ska:re
Altutt
Merknad
Skar.
ANamn
Tradisjon
Spraak
KommuneNr
1449
Kommune
Stryn
GardsNr
13
GardsNamn
Grov
BruksNr
5
Ymse
Kartnummer
AX09253
Kartnamn
Guddal
Rute
C5
Tilv
o1016 l1
BandsNr
1537
Informant
Erik Folven
Oppskrivar
Ove Sveen
Prep
Kas
Ledd
Dativform
LeddaUtm
Got
LeddaHov
skar
GraUtm
GraHov
Etymologi
Litteratur
Lokform
Bindeledd
e
BundenArt
et
MGardNok
1449013
Lydfil
Notat
Fylke
Sogn og Fjordane

PERMANENT IDENTIFIKATOR

OPNE LENKA DATA

RDF Turtle